Viton logo
Menu

Учасники будівництва швидкомонтованих будівель.

Учасники будівництва швидкомонтованих будівель.
27-01-2022

Швидкомонтоване будівництво, як і будь-який інший метод, вимагає дотримання певних норм і стандартів, щоб технологія могла розкрити весь свій потенціал і будівля була довговічною та експлуатувалась без будь-яких проблем.

Розглядаючи питання, хто ж зобов'язаний брати участь у будівництві швидкомонтованих будівельних об'єктів, що так само має свої стандарти, можна посилатися на законодавство.

Згідно з ДБН А.3.1-3-94, будь-який об'єкт нерухомості, який оформляється за МБУ та Пр, не може будуватися та вводитися в експлуатацію, якщо відсутній хочаб один з учасників будівництва, а саме:

1) Замовник – юридична або фізична особа, що видає замовлення на будівництво, укладає договір підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів, контролює хід його виконання, приймає та оплачує виконані роботи.

Функції:

 • організатор та інвестор будівництва;
 • оформляє земельну ділянку;
 • отримує МБУ та Пр;
 • здійснює збір ТУ для підключення ділянки до всієї інфраструктури;
 • визначає виконавців з проектної та будівельної частин;
 • за необхідності проходить експертизу цього проекту;
 • приймає проектні роботи;
 • отримує дозволи на будівельні роботи;
 • приймає будівельні роботи;
 • вводить в експлуатацію об'єкт на підставі проектної, дозвільної та будівельної документації;
 • згодом стає власником цієї нерухомості.

2) Генпроектувальник – юридична особа будь-якої форми власності, укладає договір підряду на проектування об'єктів, відповідно до встановлених у ньому умов виконує роботи та передає їх замовнику.

Функції:

 • виконує повне проектування;
 • за необхідності проходить експертизу цього проекту;
 • завершує та передає проектні роботи замовнику;
 • здійснює авторський нагляд над проектом.

3) Генпідрядник – юридична особа будь-якої форми власності, укладає договір підряду на будівництво об'єктів, відповідно до встановлених у ньому умов виконує роботи та передає їх замовнику.

Функції:

 • виконує підготовчі роботи;
 • розробляє проект виконання робіт (ПВР);
 • організовує та виконує будівельні роботи;
 • веде будівельну документацію згідно з виконаними роботами з використанням будівельних матеріалів;
 • завершує та передає будівельні роботи замовнику.

4) Технагляд – це фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат, виданий ДАБІ.

Функції:

 • перевіряє наявність документації, що підтверджує якість будівельних матеріалів
 • перевіряє відповідність будівельних робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм та правил, технічних умов та інших нормативних документів;
 • перевіряє відповідність обсягів та якості будівельних робіт кошторисної документації
 • перевіряє виконання підрядником вказівок та розпоряджень, виданих за результатами технічного та державного нагляду, а також державного архітектурно-будівельного контролю.
 • перевіряє дотримання вимог до обладнання, матеріалів та інших виробів.
 • веде облік обсягів, прийнятих та оплачених будівельних робіт, а також будівельних робіт, виконаних із недоліками;
 • проводить огляд та оцінку результатів виконаних робіт;
 • оформляє акти робіт, виконаних із вадами.

Будівельна компанія «Viton» готова запропонувати свої послуги як генпідрядник і генпроектувальник, дотримуючись всіх правил і норм. Наявність фахівців, багаторічного стажу та портфоліо компанії говорить про серйозність своєї діяльності та гарантує високу якість будівництва будівель будь-якого призначення у стислий термін.